» Bilgisayar programcılığı ile ilgili sorular ve cevaplar, bilgisa

Yayınlanma Zamanı: 2009-09-29 23:30:00

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI SORU VE CEVAPLARI
(Doğru cevaplar kırmızı ile yazılmıştır.)
1)Dosya ismini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a)Name
b)FileName
c)Erase
d)ReName

2)Dosya sonuna kayıt yapmak için hangi kütük açma komutu kullanılır?
a)Append
b)Reset
c)ReWrite
d)Open

3)Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için yapılması gereken işlem hangi seçenekte verilmiştir?
a)Gerekli olarak belirtilmelidir.
b)Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir.
c)Sıralı seçilmelidir
d)Giriş maskesi

4)Rapor işlemleri için hangi ifade doğru sayılır?
a)Tablo veya sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için
b)Oluşturulan tabloları görüntülemek
c)Tablo ve sorguları kopyalamak için
d)Tabloları formlarla değiştirmek için

5)Sorgularda bulunan Ölçüt bölümü hangi işlemleri yapmak için kullanılır?
a)Veri sıralamayı sağlar
b)Herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar
c)Seçilen verileri görüntülemeyi sağlar
d)Hiçbiri

6)Access’de yeni bir veri tabanı açan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Shıft+O
b)Ctrl+O
c)Ctrl+N
d)Ctrl+Y

7)Tarihi hangi veri tipi ile belirtebiliriz?
a)Biçim
b)Veri
c)Özellikler
d)Tarih/Saat

8)Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır?
a)Özellikler
b)Biçim
c)Giriş Maskesi
d)Başlık

9)Tablo oluştururken TANIM bölümüne girilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini yapar?
a)Başlık verir
b)Açıklama bilgisinin görüntülenmesini sağlar
c)Para birimini verir
d)Text olduğunu belirtir

10)Giriş maskesi ile girilebilen Maske’de “L” karakteri neyi ifade eder?
a)Girilmiş olan bir harfe karşılık gelir
b)Girilmemiş olan bir harfe karşılık gelir
c)“L” ile başlamayanlar
d)“L” ile bitenler

11)Bir tablo oluştururken varsayılan olarak verilen “ankara” kelimesi ne anlama gelir?
a)Girilen değerler ankara olmalıdır
b)Girilen değerler ankara olamaz
c)Girilen ilk değer ankara olarak gelir
d)Girilen değerleri ankara olarak sınırlarız

12)Bir tablo oluştururken “ad” alanının büyüklüğünü 15 olarak verebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a)Alan Boyutu bölümüne 15 girilmelidir
b)Giriş Maskesi bölümünde 15’e kadar giriş yapılmalıdır
c)Geçerlilik Metni bölümüne 15 verilmelidir
d)Biçim bölümüne 15 verilmelidir

13)Yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek için ne yapılmalıdır?
a)Tablo kapatılmalıdır ya da Dosya menüsünden Kaydet seçilmelidir
b)Tablo küçültülmelidir
c)c)Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır
d)d)Tablo simge durumunda küçültülmelidir

14)Tablonun bir alanında resim, ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise Veri Tipi olarak aşağıdakilerden hangisi tanım olarak verilir?
a)Metin
b)Otomatik sayı
c)Not
d)OLE nesnesi

15)Sorgularda Ölçüt bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir?
a)Adı A olanları
b)Adı B ile başlayanları
c)Adı A ile bitenleri
d)Hiçbiri

16)“select * from personel” komutunun yaptığı işlem nedir?
a)personel tablosuna kayıt ekler
b)personel tablosundaki * alanını listeler
c)personel tablosundaki tüm kayıtları listeler
d)personel dosyasını açar

17)Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır?
a)Gerekli olarak belirlemelidir.
b)Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir.
c)Sıralı seçilmelidir
d)Giriş maskesi18)Raporlar ne için yapılır?
a)Tablo veya sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için
b)Oluşturulan tabloları görüntülemek için
c)Tablo ve sorguları kopyalamak için
d)Tabloları formlarla değiştirmek için

19)Access programı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?.
a)Hesap programı
b)Kelime işlemci
c)Veri tabanı programı
d)Hepsi

20)Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır?
a)Veri Türü c) Format
b)Input Mask d) Alan Adı

21) butonunun görevi nedir?
a)Form sayfasını oluşturmayı sağlar
b)Form sayfası için bir modül sayfası oluşturarak bir program parçası yazmayı sağlar.
c)Araç kutusu isimli araç çubuğunun görüntülenip gizlenmesini sağlar
d) Form sayfası için otomatik biçimlendirme işlemi yapmayı sağlar

22)Form tasarımı görünümünde kullanılan butonun görevi nedir?
a)Etiket yaratır.
b) Bir Evet /Hayır değerini göstermek için kutu yaratır.
c) Veri göstermek veya düzenlemek için kutu yaratır.
d)Tek seçeneğe izin veren bir denetim grubu yaratır.

23)Form tasarımı görünümünde kullanılan butonunun görevi nedir?
a)Açıklayıcı metinleri görüntelemek için etiket yaratır.
b)Bir evet / hayır değerini göstermek için kutu yaratır.
c)Metin kutusu oluşturur.
d)Tek seçeneğe izin veren bir denetim grubu yaratır.

24)Yandaki butonun görevi nedir ?
a)Cetvelin görüntülenmesi.
b)Tasarım / Veri sayfası görünümleri arasında geçiş sağlar.
c)Yeni Veri Tabanı dosyası açar.
d)Veri Tabanı dosyasını yazıcıya gönderir.

25) Yandaki butonun görevi nedir?
a)A’dan Z’ye dosya isimlerini sıralar.
b)Sıralama yapmaz.
c)Artan Sırada Kayıtları sıralamayı sağlar.
d) Aşağıya doğru sıralar.

26) Yandaki butonun görevi nedir?
a)Programlara giriş sağlar.
b)Dosya açmaya yarar.
c)Dosyalar arasında geçiş yapar.
d)Birini anahtar tanımlar / iptal eder

27)Tarihi hangi data tipi ile belirtebiliriz?
a) Time b) Data
c) Currency d) Date/Time

28)Yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek için ne yapılmalıdır?
a)Tablo kapatılmalıdır ya da Dosya menüsünden Kaydet seçilmelidir
b)Tablo küçültülmelidir
c)Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır
d) Tablo simge durumunda küçültülmelidir

29)Tablonun bir alanında resim, ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise Veri Tipi olarak aşağıdakilerden hangisi tanım olarak verilir?
a)Metin b) Otomatik sayı
c) Not d) OLE nesnesi

30) Yandaki butonun görevi nedir ?
a)Kayıt siler.
b)Veri tabanı dosyasını kapatır.
c)Kayıtlar üzerinde değişiklik yapmayı sağlar.
d)Kayıtları sayar.

31)Bir tablo oluştururken “ad” alanının büyüklüğünü 15 olarak verebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a)Alan boyutu bölümüne 15 girilmelidir
b)Field bölümünde 15’e kadar giriş yapılmalıdır
c)Text bölümüne 15 verilmelidir
d) Description bölümüne 15 verilmelidir

32)Aşağıdakilerden hangisi veri Türü değildir?
a-) Sayı b-) Tarih/Saat c-) Para birimi d-) Renk

33)Anahtar alan verirken neye dikkat edilir?
a-) Adı-Soyadı gibi alanlara verilebilir.
b-) Okul Nosu gibi alanlara verilebilir.
c-) Doğum tarihi gibi alanlara verilebilir.
d-) Hiç biri

34)Hazırladığımız tabloları hangi nesnenin altında görebiliriz?
a-) Formlar b-) Tablolar c-) Raporlar d-) Hiçbiri

35)Hazırladığımız tabloya nasıl form oluşturabiliriz?
a)Ekleden Otomatik Form
b)Ekleden Nesne
c)Tablolara otomatik form hazırlanamaz.
d)Hiçbiri

36)Bir forma Etiket nasıl ekleyebiliriz?
a) Formu tasarım modunda açarak Araç Kutusundan ekleyebiliriz.
b) Tabloyu tasarım modunda açarak Araç Kutusundan ekleyebiliriz.
c) a ve b şıkları doğru
e)Hiçbiri

37)Access da bir tabloya fotoğraf ekleyebilir miyiz?
a) Evet b-) Hayır c-) Forma eklenebilir d-) Sorgulara ekleyebiliriz.

38)Aşağıdaki uzantılardan hangisi Access programına aittir.
a) mdb b) doc c) xls d) gif

39) butonunun görevi nedir?
a) Değiştir b) Sil c) Kopyala d) Tablo


40)Visual Basic form kütüklerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a).FRM
b).BAS
c).FMT
d).PPRJ

41.Procedure'ler hangi bildiri deyimi ile kapanırlar?
a.RETURN
b.END
c.END SUB
d.END CASE

42.Visual basic projelerinde en az kaç form olmak zorundadır?
a.0
b.1
c.2
d.3

43.Formlara komut butonu(düğme)eklemek için hangi nesne kullanılır?
a.LABEL
b.TEXTBOX
c.LISTBOX
d.COMMANDBUTTON

44.COMMAND1.VISIBLE=FALSE yukarıdaki işlemin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Komut butonu seçilemez yapıldı
b.Komut butonu görülmez yapıldı
c.Komut butonu büyültüldü
d.Komut butonu küçültüldü

45.Program içerisinde açıklayıcı bilgi yazmak için aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılabilir?
a.*
b.%
c.
d.+

46.Kullanıcı nesneden ayrıldığında gerçekleşen event (olay) aşağıdakilerden hangisidir?
a.LOSTFOCUS
b.CHANGE
c.KEYPRESS
d.KEYUP

47.Kullanıcı nesne üzerinde klavyeye bastığında gerçekleşen event (olay) aşağıdakilerden hangisidir?
a.CLICK
b.KEYPRESS
c.GOTFOCUS
d.LOSTFOCUS

48.Data control nesnesinde aktif kaydı güncelleştirmek için aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?
a.DATA1.RECORDSET.ADDNEW
b.DATA1.RECORDSET.FIND
c.DATA1.RECORDSET.UPDATE
d.DATA1.RECORDSET.BOOKMARK

49.Data Control nesnesinde yeni bir kayıt eklemek için aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?
a.DATA1.RECORDSET.UPDATE
b.DATA1.RECORDSET.ADDNEW
c.DATA1.RECORDSET.MOVEFİRST
d.DATA1.RECORDSET.CLOSE

50.Aşağıdaki programın çıktısı ne olur?
AA=123
BB=”MURAT”
CC=BB+Str(AA)
Print CC
a)123MURAT

b)123

c)MURAT

d)MURAT12351.Bir tablo oluştururken varsayılan olarak verilen “akçakoca” kelimesi ne anlama gelir?
a) Girilen değerler ankara olmalıdır

b) Girilen ilk değer akçakoca olarak gelir

c) Girilen değerleri ankara olarak sınırlarız

d) Değer girilemez


52.Sorgularda show sütununda yukarıdaki işaretin olması ne anlama gelir
a) İlgili sütunu göstermez

b) İlgili sütunu göstermeyi sağlar

c) Sütunları gizler

d) Satırları gizler

53.Butonunun görevi nedir?
a) Form sayfasını oluşturmayı sağlar.

b) Formlar,Raporlar ve Modüllerin kod sayfasını açarak bir program parçası yazmayı sağlar.

c) Araç kutusu isimli araç çubuğunun görüntülenip gizlenmesini sağlar.

d) Form sayfası için otomatik biçimlendirme işlemi yapmayı sağlar.


54.Butonunun görevi nedir?
a) Form üzerinde yapılacak seçime göre süzme işlemi yaptırır.

b) Form üzerinde daha önceden yapılan seçime göre süzme işlemi yaptırır.

c) Form üzerinde bir sorguya göre süzme işlemi yaptırır.

d) En son yapılan bir süzme işlemine göre seçilen kayıtları siler

55.A=10 B=3 C=AB
işlemlerinin sonucunda c değişkenin son değeri ne olur?
a.3
b.3.33
c.3.5
d.4

56.MsgBox(“merhaba”) komutu ne yapar?
a) Böyle bir komut yok
b) merhaba çift tırnak içine alınmamalı
c) Merhaba mesajını iletir.
d) Hiçbiri

57.Visual Basıc için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Programlama Dilidir
b)Sadece bir veri tabanıdır
c)Elektronik Hesaplama Programıdır
d)Hiçbiri

58. Visual Basıc için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Office Cd si ile yüklenir
b)Windows Cd si ile yüklenir
c)Orijinal Vısual basıc CD si ile yüklenir
d)Hiçbiri

59.Çok kısa sürede bir veri tabanı programı aşağıdakilerin hangisi ile yapabilirsiniz?
a)Vısual Basic
b)Excel
c)Pascal
d)Ms Access
60.Program ne demektir?
a)İşlemlerin hangi düzende yapılacağını gösterir.
b)Mevcut bilgileri ne şekilde işleneceği ve nasıl üretileceği konusunda bilgisayara verdiğimiz direktifler bütünüdür
c)Bilgisayarın ortaya çıkardığı sonuçlardır
d)Bilgisayar ile çevre bağlantıları arasındaki ilişkiyi düzenleyen yazılımdır.

61.Aşağıdakilerden hangisi program hazırlanırken izlenecek yöntemlerden biri değildir.?
a)Algoritma(akış şeması) oluşturmak
b)Grafik çizme
c)Programa uygun bir dil seçimi
d)Ön araştırma yapmak

62.Aşağıdakilerden hangisi akış şemasında süreci ifade eder?


a) b) c) d)

63.Aşağıdakilerden hangisi algoritma ve akış şemasının sağladığı kolaylıklardan değildir?
a)Problemi aşama aşama çözmemizi sağlar.
b)Uygulama sırasını belirlemiş oluruz.
c)Görsel olarak problemi çözümler.
d)sistem tasarımını kolaylaştırır.

64.Aşağıdaki sınıflandırmadan hangisi doğrudur?
a)Orta-yüksek- diller
b)Düşük-orta diller
c)Düşük-yüksek diller
d)Düşük-orta-yüksek diller

65.Aşağıdakilerden hangisi prgramlama dili değildir?
a)pascal
b)c++
c)Windows xp
d)delphi

66.Bilgisayar programında herhangi bir işlem adımında yer alan ,bilgisayarın ne yapması gerektiğini gösteren kendi başına anlamlı bir bütün oluşturan cümle veya cümleciklere ne ad verilir?
a)Hücre
b)Bellek
c)Özellikler
d)Komut

67.Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
a)işletim sistemi
b)Kelime işlemci
c)Programlama dili
d)Veri tabanı programı

68.Bir yüksek seviyeli programlama dili kullanılarak programcılar tarafından hazırlanmış programlara ne ad verilir?
a)Kaynak program
b)Derleyici
c)Amaç program
d)Yorumlayıcı

69.Bit ne demektir?
a)Transistördeki 0 ve 1'lerin her biri
b)0 ,1, 2 gibi sayıların her biri
c)0 ve 1'lerin oluşturduğu sistemin adı
d)1 ve 0 gibi değerlerin sekizinin oluşturduğu küme

70.Her türlü bilgisayar programı ile bilgisayarların çalışması için gerekli dökümana ne ad verilir?
a)Donanım
b)Software
c)Hardware
d)Giriş ünitesi

71.Kaynak programı makina diline çeviren programa ne ad verilir?
a)Derleyici
b)Yorumlayıcı
c)Uygulama
d)Amaç

72.Visual basic ‘te form’ ların uzantısına nedir?
a).xls
b).frm
c).doc
d).bmp

73.Visual basıcte yeni proje nasıl eklenir?
a)Project- add Project
b)View-project Explorer
c)File-newproject
d)File-openproject

74.Formlara button eklemek için kullandığımız nesne hangisidir?
a)Commandbutton
b)textbox
c)Listbox
d)Label

75.Visual Basic Proje kütüklerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a).BAS
b).FRM
c).PRJ
d).OCX

76.Bir butonu seçilemez duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a)COMMAND1.ENABLED=FALSE
b)COMMAND1.VİSİBLE=FALSE
c)COMMAND1.TABSTOP=FALSE
d)COMMAND1.CANCEL=FALSE
77.DO WHILE döngüleri hangi deyim ile kapatılır?
a)End do
b)Loop
c)Exit do
d)Next

78.Val fonksiyonunun amacı nedir?
a)Sayısal bir ifadeyi stringe cevirmek için kullanılır.
b)String bir ifadeyi sayısala cevirmek için kullanılır.
c)Büyük harfi küçük harfe cevirmek için kullanılır.
d)Karakterlerı parcalayıp içerisinden karakter almayı saglar.

79.LCASE() fonksiyonu ne amaçla kullanılır?
a)Karakter bilginin içinde bulunan büyük harfleri küçük harflere çevirir
b)Karakter bilginin içinde bulunan küçük harfleri büyük harflere çevirir
c)Karakter bilginin içindeki karakterleri soldan parçalar
d)Karakter bilginin içindeki karakterleri sağdan parçalar

80.Karakter bilginin sağındaki ve solundaki boşlukları atan fonksiyon nedir?
a)Trim
b)Lcase
c)Left
d)Instr

81.Sayısal veriyi karaktere çeviren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a)String
b)str
c)Chr
d)Spc

82.Form çalıştırılır çalıştırılmaz otomatik olarak yüklenen olay(event) aşağıdakilerden hangisidir?
a)FORM_LOAD
b)KEYUP
c)KEYDOWN
d)KEYPRESS

83.Kullanıcıya onay kutusu sunmak için kullanılan nesne aşağıdakilerden hangisidir?
a)Label
b)Textbox
c)Commandbutton
d)Checkbox

84.SELECT CASE deyimi aşağıdaki deyimlerden hangisi ile kapatılır?
a)END CASE
b)END SELECT
c)END DO
d)STOP CASE

85.TEXT2.SETFOCUS Yukarıdaki metot ile yapılan işlem nedir?
a)Cursor Text2 nesnesine konumlanır
b)Text2 nesnesi silinir
c)Text2 nesnesi gizlenir
d)Text2 nesnesi atlanır

86.Kullanıcı nesne üzerinde klavyeye bastığında gerçekleşen event(olay) aşağıdakilerden hangisidir?
a)CLICK
b)KEYPRESS
c)GOTFOCUS
d)LOSTFOCUS87.IF KEYASCII = 13 THEN ... Yukarıdaki işlem ile hangi kontrol yapılmaktadır?
a)KULLANICININ ENTER TUŞUNA BASIP, BASMADIĞI
b)KULLANICININ ESC TUŞUNA BASIP, BASMADIĞI
c)KULLANICININ F1 TUŞUNA BASIP, BASMADIĞI
d)KULLANICININ F5 TUŞUNA BASIP, BASMADIĞI

88.DataControl nesnesinde aktif kaydı silmek için aşağıdaki methotlardan hangisi kullanılır?
a)DATA1.RECORDSET.ERASE
b)DATA1.RECORDSET.DELETE
c)DATA1.RECORDSET.KİLL
d)DATA1.RECORDSET.UPDATE

89.Data1.”recordset.addnew” komutu ne işe yarar?
a)Data1 deki kayıtları güncelleştirmeyi sağlar.
b)Data 1’e yeni kayıt eklemeyi sağlar?
c)Data 1 deki bir sonraki kayda gecmemizi sağlar
d)Data 1 deki secili kaydı silemizi sağlar.

90.Visual Basicte değişkenleri tanımlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a)Title
b)Caption
c)Dim
d)Bytem

91.AddItem komutu ne işe yarar?
a)Formun başlığını değiştirir
b)ListBox’in içerisene bilgi aktarmak için kullanılır
c)Properties penceresini görüntülemek için kullanılır
d)Form üzerindeki araçların listesini verir

92.IF komutu aşağıdakilerden hangisi ile bitmelidir?
a)End if
b)End While


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !